เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00184129
บาร์โค้ดSE003925
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 503 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25620919
จำนวนครั้งที่ยืม0