เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00183818
บาร์โค้ดSE003899
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25620826
จำนวนครั้งที่ยืม0