เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00182115
บาร์โค้ดSE003603
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 489 (ก.พ.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25620224
จำนวนครั้งที่ยืม0