เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00181409
บาร์โค้ดSE003497
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 484 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า12 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0