เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00181007
บาร์โค้ดSE003474
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 483 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25611119
จำนวนครั้งที่ยืม0