เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00180249
บาร์โค้ดSE003400
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 480 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25611017
จำนวนครั้งที่ยืม0