เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00179374
บาร์โค้ดSE003330
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 477 (ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 บอร์เกม,วารสาร,หนังสือพิมพ์,set corner
วันที่นำเข้า21 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0