เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00178951
บาร์โค้ดSE003279
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25610718
จำนวนครั้งที่ยืม0