เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00178680
บาร์โค้ดSE003243
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 473 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25610622
จำนวนครั้งที่ยืม0