เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00176761
บาร์โค้ดSE003064
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 465 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25610220
จำนวนครั้งที่ยืม0