เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00176676
บาร์โค้ดSE003054
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า2 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0