เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00176380
บาร์โค้ดSE003009
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25610119
จำนวนครั้งที่ยืม0