เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00176215
บาร์โค้ดSE002983
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 462 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า1 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0