เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00175007
บาร์โค้ดSE002805
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 459 (พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25601119
จำนวนครั้งที่ยืม0