เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00174499
บาร์โค้ดSE002716
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 456 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า10 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0