เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00174333
บาร์โค้ดSE002690
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 455 (ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25600921
จำนวนครั้งที่ยืม0