เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00174198
บาร์โค้ดSE002672
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 454 (ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า9 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0