เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00171034
บาร์โค้ดSE002470
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 448 (มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า6 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0