เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00170480
บาร์โค้ดSE002410
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 446 (พ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า5 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0