เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00168515
บาร์โค้ดSE002254
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 441 (ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25600221
จำนวนครั้งที่ยืม0