เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00166647
บาร์โค้ดSE002127
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า1 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0