เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00165266
บาร์โค้ดSE002030
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 434 (พ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า11 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0