เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00161946
บาร์โค้ดSE001651
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 424 (มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25590617
จำนวนครั้งที่ยืม0