เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00143729
บาร์โค้ดSE00083
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 363 (พ.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า9 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0