เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00143434
บาร์โค้ดSE00081
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 361 (ต.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25570829
จำนวนครั้งที่ยืม0