เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00079158
หมายเลขทรัพยากรi00178860
บาร์โค้ดEB00082
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล iG Publishing (iGLibrary)
วันที่นำเข้า7 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0