เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077665
หมายเลขทรัพยากรi00174923
บาร์โค้ดEB00073
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล iG Publishing (iGLibrary)
วันที่นำเข้า7 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0