เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077620
หมายเลขทรัพยากรi00174794
บาร์โค้ดEB00066
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล iG Publishing (iGLibrary)
วันที่นำเข้า25601030
จำนวนครั้งที่ยืม0