เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081259
หมายเลขทรัพยากรi00184385
บาร์โค้ดEB000430
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 บอร์ดเกม,วารสาร,หนังสือพิมพ์,set corner
วันที่นำเข้า6 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0