เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076705
หมายเลขทรัพยากรi00169547
บาร์โค้ดEB0004
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล iG Publishing (iGLibrary)
วันที่นำเข้า25600323
จำนวนครั้งที่ยืม0