เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076782
หมายเลขทรัพยากรi00170203
บาร์โค้ดEB00039
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล iG Publishing (iGLibrary)
วันที่นำเข้า25600424
จำนวนครั้งที่ยืม0