เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076768
หมายเลขทรัพยากรi00170127
บาร์โค้ดEB00031
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล iG Publishing (iGLibrary)
วันที่นำเข้า25600420
จำนวนครั้งที่ยืม0