เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00080636
หมายเลขทรัพยากรi00182710
บาร์โค้ดEB000182
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูล iG Publishing (iGLibrary)
วันที่นำเข้า1 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0