เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069821
หมายเลขทรัพยากรi00151942
บาร์โค้ดDVD0729
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580623
จำนวนครั้งที่ยืม0