เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069683
หมายเลขทรัพยากรi00151857
บาร์โค้ดDVD0720
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580618
จำนวนครั้งที่ยืม0