เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076862
หมายเลขทรัพยากรi00170657
บาร์โค้ดDVD-SR0031
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25600519
จำนวนครั้งที่ยืม0