เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076851
หมายเลขทรัพยากรi00170635
บาร์โค้ดDVD-SR0027
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25600518
จำนวนครั้งที่ยืม0