เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076834
หมายเลขทรัพยากรi00170592
บาร์โค้ดDVD-SR0017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25600517
จำนวนครั้งที่ยืม0