เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076831
หมายเลขทรัพยากรi00170589
บาร์โค้ดDVD-SR0014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25600517
จำนวนครั้งที่ยืม0