เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059592
หมายเลขทรัพยากรi00152461
บาร์โค้ดDVD-SF0043
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580722
จำนวนครั้งที่ยืม2