เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070024
หมายเลขทรัพยากรi00152464
บาร์โค้ดDVD-SF0035
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580722
จำนวนครั้งที่ยืม2