เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059157
หมายเลขทรัพยากรi00139227
บาร์โค้ดDVD-SF0019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ VC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม12