เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070086
หมายเลขทรัพยากรi00152656
บาร์โค้ดDVD-HR0026
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580729
จำนวนครั้งที่ยืม73