เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069721
หมายเลขทรัพยากรi00151887
บาร์โค้ดDVD-GE0176
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25580622
จำนวนครั้งที่ยืม0