เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074728
หมายเลขทรัพยากรi00165363
บาร์โค้ดDVD-FA0049
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25591122
จำนวนครั้งที่ยืม18