เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059118
หมายเลขทรัพยากรi00139075
บาร์โค้ดDVD-FA0030
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ VC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม8