เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072592
หมายเลขทรัพยากรi00162326
บาร์โค้ดDVD-CM0050
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25590728
จำนวนครั้งที่ยืม33