เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059282
หมายเลขทรัพยากรi00139486
บาร์โค้ดDVD-CM0004
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ VC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม4