เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076620
หมายเลขทรัพยากรi00169305
บาร์โค้ดDVD-AR0007
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หนังสือ/สื่อโสตฯ จดหมายเหตุสำนักวิทยบริการฯ
วันที่นำเข้า25600316
จำนวนครั้งที่ยืม0