เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059422
หมายเลขทรัพยากรi00139639
บาร์โค้ดDVD-AN0025
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ TC
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม8